Masterclass Waardegericht en Planmatig Innoveren

Innovatieve ondernemers zitten vaak vol goede ideeën. Maar het vraagt de nodige kennis en vaardigheden om innovaties tot succesvolle eindresultaten te brengen. Zo zijn haalbaarheidsstudies, marktonderzoeken en businessmodellen nodig. De ondernemer/manager heeft specifieke vaardigheden nodig om het hele traject te begeleiden van idee naar innovatie en implementatie. De HZ Masterclass Waardegericht & Planmatig Innoveren biedt de nodige handvatten.

Vanaf 5 september gaat de masterclass van start. De masterclass gaat in op methoden die direct uitvoerbaar zijn in de eerste fase van de ontwikkeling van een product, business of service. De aangereikte instrumenten helpen bij het verminderen van de marktonzekerheid en ondersteunen bij prioriteitsstelling binnen ontwikkelingstrajecten. Je kunt hierbij denken aan technieken die helpen bij het identificeren van klantbehoeften, marktsegmenten en de waarde-propositie. Een belangrijk onderdeel daarvan is value management. Hierbij ontstaat inzicht in de samenhang van die acties en processen die tot waarde leiden. Daardoor ontstaat minder (ondernemers- )risico en leer je plannen uit te voeren zonder verspilling. En dat is dan weer goed voor betere bedrijfsresultaten.

Voor wie?
De HZ Masterclass Waardegericht & Planmatig Innoveren is voor iedereen die de innovatieslagkracht van zijn of haar organisatie wil vergroten, en een concreet idee of project voor vernieuwing op de plank heeft liggen en wil aanpakken.