Zoekt u financiële ondersteuning voor een innovatief idee of project?

In 2018 kan er opnieuw gebruik gemaakt worden van de MIT Zuid regeling. MKB bedrijven die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op

  • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject (40% van de subsidiabele kosten, max. € 25.000) 
  • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (samenwerkingsprojecten tussen min. 2 MKB ondernemers: 35% van de subsidiabele kosten, max. € 350.000)

Op 17 april 2018 opent het loket voor MIT Zuid Haalbaarheid. De beoordeling gaat op basis van het principe ‘first come, first serve’. De ervaring leert dat deze call op de eerste dag al overvraagd is, dus zorg dat u er snel bij bent!

Aanvragen voor een MIT Zuid R&D samenwerking worden beoordeeld op basis van een tender: de projecten worden gerangschikt op basis van kwaliteit. Het loket voor R&D samenwerking opent op 2 juli en sluit op 6 september.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de regeling, neem dan contact met Michel Carol

MIT Zuid: https://www.stimulus.nl/mit-zuid/

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) is speciaal ontwikkeld om innovatie bij mkb-ondernemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. Het richt zich op bedrijven in een van de volgende sectoren: High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar), Chemie & Biobased, Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health.

MIT Zuid wordt gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus.

Frontoffice Impuls Zeeland

Impuls vormt op vraag van de Provincie Zeeland de frontoffice voor begeleiding bij het aanvragen van MIT Zuid subsidies en het aanscherpen van de business cases.