Over DOK41

DOK41: voor innovatieve techno starters

DOK41, innovatiehotspot en incubator voor innovatieve en groeiende startups. Bij DOK41 kunnen ondernemers hun bedrijf opstarten en onder begeleiding en coaching verdere ontwikkeling en groei doormaken. Daarnaast wordt samenwerking en kennisuitwisseling gestimuleerd en beschikt het team van DOK41 over een groot netwerk om ondernemers te verbinden met bedrijfsleven, intermediairs en kennisinstellingen.  

De frisse ondernemer

Deze ondernemers kunnen individuele (door)starters zijn, maar ook ervaren mensen uit het bedrijfsleven of onderwijsinstellingen. Zij zijn bezig producten, processen of diensten in de markt te zetten die gebaseerd zijn op een nieuwe technische vinding of met de opzet of groei van hun creatieve bedrijf. 

 

Meer dan alleen huisvesting  

DOK41 kan tot 60 bedrijven laagdrempelige huisvesting bieden met daaromheen verschillende vormen van ondersteuning. De belangrijkste activiteiten zijn erop gericht startups handvaten te bieden om als bedrijf te kunnen groeien door middel van o.a. coaching en begeleiding, netwerk, financiering, themabijeenkomsten en persoonlijke spreekuren. 

Doorgroeien

DOK41 streeft er dus naar om bedrijven te stimuleren in hun groeiproces. De natuurlijke doorstroom die hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat er plaats komt voor nieuwe startende ondernemers. Het sterke netwerk van innovatieve en creatieve bedrijven wat hierbij ontstaat vormt een unieke meerwaarde voor de nieuwe instromers.