Partners

De partners zijn van groot belang voor DOK41, zij participeren in de kosten voor de realisatie van de broedplaats. Voor de opstartfase is voor een periode van vier jaar een bedrag beschikbaar gesteld van ruim 1,6 miljoen euro.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid, een Rijksbijdrage, een bijdrage van de Provincie Zeeland van in totaal ruim 1,1 miljoen euro. 

Door bijdragen door deze externe financiers kunnen de kosten voor de startups laag blijven. De huurprijzen zijn aantrekkelijk gemaakt en ook de kosten voor coaching en begeleiding worden voor een groot gedeelte vergoed. Netwerkbijeenkomsten en andere evenementen worden door DOK41 georganiseerd en kunnen door de starters kosteloos worden bijgewoond.

DOK41 is mogelijk gemaakt door steun van:

ABAB Accountants
AMELS
DAMEN
De Ondernemer
DELTA
DRV Accountants & Adviseurs
Edisonpark
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid
Gemeente Vlissingen
Habitat Projectontwikkeling
Het Rijk
Humares
HZ University of Applied Sciences
Illuxtron
InnoGo!
l’escaut Woonservice
Lumen
Meijling & Sarneel Notarissen
Multi Engineering
North Sea Port
NV Economische Impuls Zeeland
OceanWide Expeditions
Orionis Walcheren
Provincie Zeeland
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
RPCZ
Scalda
Stichting ZIGZAG
Team Industrial Services
TWZ
UCR
UWV

Over OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is een economisch stimuleringsprogramma dat met bijna 186 miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en met 46 miljoen door het Rijk. OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.

Met de subsidieprojecten wordt op grote schaal invulling gegeven aan de regionale ambitie om Zuid-Nederland verder te versterken tot een Europese toptechnologische regio.