Team LINT en Ziegler | Branderhorst wint transformatiecompetitie

De bureaus LINT en Ziegler I Branderhorst hebben de competitie gewonnen voor de transformatie van een oude kazerne in Sijsele (België). Met het plan Kwartier 51 stelt het team woon- en werkclusters rond een centraal park voor.

Bij het dorp Sijsele, een deelgemeente van de stad Damme in West-Vlaanderen, ligt de voormalige militaire basis Sergeant Baron Gillès de Pélichy. De kazerne, met een totaal oppervlak van 18 hectare, is sinds 2009 niet meer als zodanig in gebruik.

De gemeente Damme wil hier een duurzame wijk met een mix aan functies realiseren. De voormalige basis moet worden omgevormd tot een buurt waarin wonen, werken en recreatie zijn gecombineerd.

Kwartier 51
De hiertoe uitgeschreven prijsvraag is gewonnen door de bureaus LINT uit Vlissingen en Ziegler I Branderhorst uit Rotterdam. Ze stellen in hun plan Kwartier 51 voor om nieuwe woon- en werkclusters te realiseren rondom een groen hart: een park met publieke functies.

Bij de transformatie wil het team bestaande gebouwen hergebruiken en nieuwbouw toevoegen. Rondom het terrein stellen de bureaus een heidezoom voor. In deze nieuw aan te leggen zoom worden parkeren, recreatieve routes en een recreatief programma op landschappelijke wijze wordt ingepast.

Nieuwe entrees en (fiets)routes verbinden het terrein met het dorp en de aangrenzende landgoederen.

Bron: Architectenweb 

LINT